Ponuda privreda

Igra počinje teren je tvoj SMS obaveštavanje Stanovi iz projektnog finansiranja KBC Banke Kako uskladiti primanja i troškove

Online Banking

KBC Banka je u mogućnosti da Vam ponudi najmoderniju verziju elektronskog bankarstva za fizička lica Online Banking.

Online Banking predstavlja servis koji Vam omogućava da poslove koje ste do sada obavljali isključivo na šalteru banke, vršite u bilo koje vreme i sa bilo kog računara i/ili mobilnog telefona koji podržava GPRS / EDGE / UMTS tehnologiju, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. .

Pojačana bezbednost korisnika online banking-a

Od srede 02.03.2011. godine počinje primena Online Banking-a sa unapređenim korišćenjem dodatnog nivoa prijave.

Pored korisničkog imena i lozinke, prijava na sistem biće kompletirana unosom autorizacionog koda koji se isporučuje SMS porukom na broj mobilnog telefona koji je prijavljen Banci.

Cilj uvođenja još jednog nivoa prijave, je unapređenje bezbednosti korisnika Online Banking-a. Molimo Vas da ukoliko niste prijavili broj mobilnog telefona KBC Banci, to učinite u Vama najbližoj ekspozituri.

Prednosti WEB aplikacije su:

Plaćajte vaše mesečne račune preko mobilnog telefona (WAP kanala)

U okviru Online Banking-a svojim tekućim i štednim računima možete da pristupate i putem mobilnog telefona - WAP kanala, odnosno wap browsera na mobilnom telefonu pri cemu KBC Banka ne naplaćuje naknadu za korišćenje WAP kanala. WAP kanalu pristupate putem PID-a (Personal Identification Number) koji dobijate prilikom potpisivanja Pristupnice.

KBC Banka je jedina banka koja svojim klijentima omogućava plaćanje računa putem mobilnih telefona koji podržavaju GPRS / EDGE / UMTS tehnologiju.

Na vrlo jednostavan način putem WAP kanala i unapred definisanih šablona, brzo i efikasno možete da plaćate svoje mesečne račune, bilo kad i bilo gde, 24 sata u nedelji, čak i ako ste u romingu. 

Budite obavešteni 24h o promenana na vašim računima putem SMS-a

SMS servis pruža tri vrste obaveštenja:

1. Automatska obaveštenja (obaveštenja po događaju – nakon svake promene na računu):

2. Zakazana obaveštenja

Na šalteru Banke možete da zakažete slanje informacije o stanju na tekućim i štednim računima.

3. Obaveštenja po zahtevu

SMS servis omogućava da slanjem SMS poruke Banci u bilo kom trenutku možete da dobijete informaciju o stanju sredstava na Vašim tekućim i štednim računima.

Korisnik Online Banking servisa može da postane svako fizičko lice koje u KBC Banci ima otvoren tekući račun za prijem zarade ili penzije.

Detalji korišćenja navedenih kanala nalaze se u

Prijava na aplikaciju
Tarifa KBC Banke